Bežné opravy motora a podvozku


Medzi bežné opravy zaraďujeme údržbu a opravy, ktoré je možné vykonať v priebehu jedného dňa.

Najbežnejším prípadom je pravidelná predpísaná údržba vozidla po najazdení určitého počtu kilometrov, alebo po uplynutí určeného času. Pri pravidelných prehliadkach sa naši pracovníci riadia predpismi výrobcu daného vozidla. Podľa európskej legislatívy si majiteľ auta môže zvoliť pre pravidelnú údržbu aj nezávislý servis a pri údržbe použiť neoriginálne diely, čo nemá žiadny vplyv na záruku jeho vozidla. Pri porovnaní cien autoservisu Aster so značkovými servismi je jednoduché vyčísliť úsporu dosiahnutú servisovaním Vášho auta v servise Aster.

Veľmi častou diagnózou vozidla sú zákazky typu „niečo mi vpredu búcha“. V takýchto prípadoch nasleduje krátky pohovor s majiteľom, skúšobná jazda a diagnostikovanie poruchy. Následne majiteľovi vozidla pracovníci servisu Aster navrhnú riešenie a vykalkulujú predpokladanú cenu opravy. Ďalšie kroky závisia od urgentnosti prípadu a dostupnosti náhradných dielov. Našou snahou je oprava auta v čo najkratšom čase k plnej spokojnosti majiteľa. V tejto skupine porúch sú najrozšírenejšie podvozkové dielce a spotrebné diely na motore (remene, kladky, brzdy, chladič …).

Plánované stredné opravy sa týkajú najčastejšie výmeny rozvodového mechanizmu, spojky, alebo výfukovej sústavy. Sú to opravy náročné na množstvo a odbornosť práce, ale vykonateľné v priebehu jedného dňa.

 

 

Kompletný cenník servisných služieb nájdete tu cenník prác 2020