Bežné opravy motora a podvozku


Medzi bežné opravy zaraďujeme údržbu a opravy, ktoré je možné vykonať v priebehu jedného dňa.

Najbežnejším prípadom je pravidelná predpísaná údržba vozidla po najazdení určitého počtu kilometrov, alebo po uplynutí určeného času. Pri pravidelných prehliadkach sa naši pracovníci riadia predpismi výrobcov. Podľa európskej legislatívy si majiteľ auta aj záruke môže zvoliť pre pravidelnú údržbu aj nezávislý servis a pri údržbe použiť neoriginálne diely, čo nemá žiadny vplyv na záruku jeho vozidla. Pri porovnaní cien autoservisu Aster so značkovými je jednoduché vyčísliť úsporu dosiahnutú servisovaním u nás.

Častou „autodiagnostickou poruchou“ je „niečo mi vpredu búcha“. V týchto prípadoch je žiadúci pohovor s majiteľom, skúšobná jazda a následné diagnostikovanie poruchy. Pracovníci servisu Aster navrhnú riešenie a vykalkulujú predpokladanú cenu opravy. Ďalšie kroky závisia od Vášho rozhodnutia a dostupnosti náhradných dielov. Našou snahou je vykonať opravu v čo najkratšom čase k Vašej spokojnosti. Do tejto skupiny porúch patria podvozkové dielce a spotrebné diely motora (remene, kladky, brzdy, chladič …).

Plánované stredné opravy sa týkajú napr. výmeny dielov rozvodového systému, spojky, alebo výfukovej sústavy. Sú to opravy s požiadavkami na odbornosť práce, ale vykonateľné v priebehu jedného dňa.

Rámcový cenník služieb nájdete tu cenník prác 2022