Veľké opravy


Veľké opravy sa týkajú opráv po haváriách a opráv väčšieho rozsahu, pri ktorých je nutné rozoberať viacero súvisiacich ústrojenstiev. V týchto prípadoch je nutné objednávať náhradné diely až po rozobraní a zistení aktuálneho stavu daného vozidla. V komplikovanejších prípadoch nie sú náhradné diely dostupné na území Slovenska a je nutné na ne čakať.

Medzi časovo náročnejšie patrí aj regenerácia DPF filtra pre dieselové vozidlá. Za cenu nižšiu ako je cena nového DPF filtra sme v spolupráci so zahraničným dodávateľom schopní vyprázdniť a vyčistiť DPF Vášho auta.

Kompletný cenník servisných služieb nájdete tu cenník prác 2022