Prečo servisovať u nás


V súvislosti s prevádzkou a údržbou vozového parku sa v ostatných rokoch stále viac majiteľov zaoberá otázkou, ako šetriť náklady pri prevádzke automobilu. Pri rozhodovaní o výbere servisu je potrebné sa na to pozrieť z niekoľkých aspektov:

Je finančne výhodnejšie servisovať auto v nezávislom servise v porovnaní so značkovým?

Áno. Prvou časťou ceny za opravu auta je cena náhradných dielov. V nezávislom autoservise Aster si klient môže vybrať z viacerých cenových úrovní použitých náhradných dielov vrátane či už originálnych OEM ale aj kvalitných z druhovýroby. Druhú časť ceny opravy tvorí cena práce a réžie. V neznačkových autoservisoch je bežnou praxou, že hodinová cena práce na aute je podstatne nižšia ako v značkovom servise. Normovanie času práce v autoservise Aster sa riadi podľa celoeurópsky uznávaných tabuliek Eurotaxglas´s. V neposlednom rade treba brať do úvahy aj to, že nezávislé servisy sú v porovnaní so značkovými štíhlejšie aj po administratívnej stránke, čo sa tiež premieta do ceny služieb.

Ako ovplyvní to, kde servisujete auto, jeho záruku?

Nijako. Podľa európskeho nariadenia (takzvanej blokovej výnimky) , ktoré vstúpilo do platnosti v júli 2010, má zákazník právo servisovať svoje vozidlo aj počas záručnej doby v ktoromkoľvek servise, za predpokladu použitia kvalitatívne porovnateľných náhradných dielov a náplní a rozsahu servisných prác podľa predpisu výrobcu. Pri dodržaní servisných intervalov a správneho zápisu do servisnej knižky teda servisovanie auta v nezávislom servise nebude mať vplyv na záruku vozidla.

Dostupnosť servisu a náš prístup ku klientovi.

So vstupom do platnosti blokovej výnimky, kedy je možné auto servisovať bez straty záruky aj v nezávislom servise, má možnosť majiteľ vozidla šetriť. Ľahká dostupnosť a kvalita nezávislého servisu či už z domova, zo zamestnania, alebo cestou do / z práce. Pre správcov autoparkov firiem možnosť servisovať autá v nezávislom servise prináša výhodu jednania s jedným partnerom a rovnakú dostupnosť servisu pre všetky značky vozidiel používaných vo firme. Vedúci dopravy tak nemusí nosiť v hlave špecifiká jednania so servismi jednotlivých značiek, má istotu veľkej flexibility a toho, že pracovníci servisu budú mať po niekoľkých návštevách prehľad o stave celého vozového parku.

Má nezávislý autoservis k dispozícii náhradné diely?

Áno. Náš autoservis je autorizovaným partnerom distribútorov OEM náhradných dielov a členom európskej skupiny PROFIAUTOSERVICE. V tejto skupine dodávka náhradných dielov máme zabezpečenú v zásade do 24 hodín, a väčšinu spotrebného materiálu máme skladom, takže ani poruchy, ktoré klient pri objednávke do autoservisu nenahlásil a mechanici ich zistia počas údržby, nie je problém odstrániť v relatívne krátkom čase.

Aké sú doby objednania do servisu?

Nezávislé autoservisy sú v drvivej väčšine v majetkovo viazané s aktívnymi domácimi majiteľmi a sú ich primárnym zdrojom obživy a nie zahraničných akcionárov. Z tohoto jednoduchého vzorca sa odvíja aj prístup ku chodu firmy. Nezávislé autoservisy nebývajú súčasťou veľkej siete s prebujnelou administratívnou mašinériou materskej firmy. Preto flexibilita k potrebám zákazníkov bývajú jednou z najväčších výhod nezávislých autoservisov.