Príprava auta na TK a EK


Legislatíva upravuje, že každé motorové vozidlo musí po 4 rokoch od prvého uvedenia do prevádzky absolvovať technickú a emisnú kontrolu. A potom opakovane každý 2. rok.

Aj v prípade, že sa o vozidlo príkladne staráte, je vhodné nechať ho pripraviť na absolvovanie TK a EK odborníkmi so skúsenosťami. Popri základnej kontrole funkčnosti brzdového systému, zmerania bodu varu brzdovej kvapaliny, kontrole vôle a tesnosti systémov, skontrolujeme funkčnosť a nastavenie osvetlenia a expiráciu autolekárničky. Ak na prípravu a absolvovanie nemáte čas, pretože čas sú peniaze, a dáte prednosť dodávateľskému riešeniu, sme pripravení Vaše auto na kontroly nielen pripraviť, ale ich za Vás aj absolvujeme. Tak Vás zbavíme starostí a dodáme Vám istotu, že Vaše auto je v poriadku.

Cenník služieb spojených s kontrolami vozidla nájdete cenník STK EK 2020