Prečo servisovať u nás


V súvislosti s vývojom ekonomiky v ostatných rokoch sa stále viac majiteľov vozidiel a správcov firemných flotíl zaoberá otázkou, ako ušetriť náklady pri prevádzke automobilu. Pri rozhodovaní o výbere autoservisu sa treba otázkou zaoberať z niekoľkých aspektov:

Je finančne výhodnejšie servisovať auto v nezávislom servise v porovnaní so značkovým?

Áno. Prvou časťou ceny za opravu auta je cena náhradných dielov. V nezávislom multiznačkovom autoservise Aster si klient môže vybrať z viacerých cenových úrovní použitých náhradných dielov vrátane originálnych a kvalitných z druhovýroby. Druhú časť ceny opravy tvorí cena práce a réžie. V neznačkových autoservisoch je bežnou praxou, že hodinová cena práce na aute je polovičná, nanajvýš dvojtretinová v porovnaní so značkovým servisom. Normovanie času práce v autoservise Aster sa riadi podľa celoeurópsky uznávaných tabuliek Eurotaxglas´s. V neposlednom rade treba brať do úvahy aj to, že nezávislé servisy sú v porovnaní so značkovými štíhlejšie aj po administratívnej stránke, čo sa tiež premieta do ceny služieb. V porovnaní s cenami v značkových servisoch teda zákazník môže v servise Aster ušetriť v niektorých prípadoch až 50% z ceny opravy. Prečo by ste tiež nemohli ovpyvniť, aký diel z mesačného balíka dáte na servis auta?

Ako ovplyvní to, kde servisujete auto, jeho záruku?

Nijako. Podľa európskeho nariadenia (takzvanej blokovej výnimky) , ktoré vstúpilo do platnosti v júli 2010, má zákazník právo servisovať svoje vozidlo aj počas záručnej doby v ktoromkoľvek servise, za predpokladu použitia kvalitatívne porovnateľných náhradných dielov a náplní a rozsahu servisných prác podľa predpisu výrobcu. Pri dodržaní servisných intervalov a správneho zápisu do servisnej knižky teda servisovanie auta v nezávislom servise nebude mať vplyv na garanciu vozidla.

Dostupnosť servisu a prístup ku klientovi.

Donedávna jedným z kritérií pri individuálnom nákupe áut bola aj blízkosť auorizovaného servisu. So vstupom do platnosti blokovej výnimky, kedy je možné auto servisovať bez straty záruky aj v nezávislom servise, toto kritérium stratilo na váhe. Naopak, vážnosti nabrala ľahká dostupnosť a kvalita nezávislého servisu či už z domova, zo zamestnania, alebo cestou do / z práce. Pre správcov autoparkov firiem možnosť servisovať autá v nezávislom servise prináša výhodu jednania s jedným partnerom a rovnakú dostupnosť servisu pre všetky značky vozidiel používaných vo firme. Vedúci dopravy tak nemusí nosiť v hlave špecifiká jednania so servismi jednotlivých značiek, má istotu veľkej flexibility a toho, že pracovníci servisu budú mať po niekoľkých návštevách prehľad o stave celého vozového parku.

Má nezávislý autoservis k dispozícii náhradné diely?

Áno. Autoservis Aster je platinovým partnerom distribútora náhradných dielov DD Auto. Dodávka náhradných dielov do autoservisu sa deje na základe objednávky do jednej hodiny, takže ani poruchy, ktoré klient pri objednávke do autoservisu nenahlásil a mechanici ich zistia počas údržby, nie je problém odstrániť v krátkom čase.

Aké sú doby objednania do servisu?

Nezávislé autoservisy sú v drvivej väčšine v majetku tuzemských firiem a sú primárnym zdrojom príjmov majiteľov. Z tohoto jednoduchého vzorca sa odvíja aj prístup ku chodu firmy. Nezávislé autoservisy nebývajú súčasťou veľkej siete a nepotrebujú pre svoj chod administratívnu mašinériu. Preto flexibilita a prispôsobivosť potrebám zákazníkov bývajú jednou z najväčších výhod nezávislých autoservisov.